O Nama

Počeli smo kao mala geodetska radnja, pre više od jedne decenije 2002 godine sa sedištem u Velikoj Plani. Ubrzo smo otvorili kancelariju u Zemunu na Tošinom bunaru a  2006 godine prerasli smo u Preduzeće za geodetske usluge GEO ZS DOO Beograd sa sedištem u Beogradu u ulici Ruvarčeva 14. Dugogodišnje iskustvo u oblasti geodetskih radova, kadrovi sa visokom osposobljenošću na svim poljima geodezije, širok krug spoljnih saradnika, profesionalni merni instrumenti i oprema garancija su kvalitetnog izvođenja geodetskih radova uz poštovanje dogovorenih rokova.Pored katastarskih poslova za građanstvo uknjižbe i legalizaciju objekata, možemo se pohvaliti izradom kvalitetnih podloga sa svim površinskim i podpovršinskim sadržajima za izradu urbanističkih projekata, kao i velikim brojem projekata parcelacije za koju saglasnost daje Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove.

Posebna specijalnost je utvrđivanje, lociranje, obeležavanje i geodetsko snimanje potpovršinskih arheoloških i komunalnih sadržaja nedestruktivnim metodama. Takođe po čemu smo jedinstveni je i lociranje neeksplodiranih ubojnih sredstava NUS iz predhodnog bombardovanja. Preduzeće GEO ZS DOO Beograd raspolaže kvalitetnom opremom vodećih svetskih proizvođača. Merna oprema najnovije generacije osnov je preciznosti i tačnosti izvođenja geodetskih radova. Raspolažemo većim brojem aparata za otkrivanje podzemnih instalacija te smo u mogućnosti da odradimo otkrivanje instalacija i objekata u gradovima sa gusto izgrađenom infrastrukturom. U oblasti definisanja podpovršinskih sadržaja na većim površinama za potrebe arheološke prospekcije terena, raspolažemo različitim vrstama adekvatnih uređaja, od običnih metal detektora, do georadarskih sistema i magnetometara, za obavljanje arheogeofizičkih istraživanja.