Preduzeće GEO ZS DOO Beograd je vodeća geodetska firma koja obavlja usluge vezane za potpovršinske geofizičke istražne radove, pre svega na identifikaciji, lociranju i snimanju podzemnih instalacija i objekata kao i arheološke prospekcije terena. Za obavljanje ovih radova raspolažemo kvalitetnom opremom vodećih svetskih proizvođača a u ovoj oblasti posedujemo i dugogodišnje iskustvo što je garancija su kvalitetnog izvođenja geodetskih radova uz poštovanje dogovorenih rokova.

Monitoring klizišta kao i lociranje zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava NUS iz predhodnog bombardovanja, su potpovršinski geofizički radovi koje preduzeće GEO ZS DOO sa uspehom obavlja. Veći radovi odnose se na izgradnju novog mosta preko Dunava i lociranje avionske bombe na lokaciji NIS-Petrola u Smederevu, gde je na markiranom delu terena, postojao veliki broj infrastrukturnih elemenata i objekata koji su izgrađeni od metalnih i veoma magnetičnih materijala.

Nedestruktivne geofizičke potpovršinske metode istražnih radova imaju znatnu primenu kod utvrđivanja postojanja sakralnih ukopa na mestima gde nema vidljivih obeležja po terenu. To se posebno potvrdilo, kao potreba, kod raseljavanja grobalja, gde smo skeniranjem površina koje nisu bile obeležene grobnim spomenicima, utvrdili da postoje značajni ukopi na raznim dubinama čak i do 3m. O tome smo sačinili studiju etažnog iskopavanja, što u mnogome pojeftinjuje radove i predstavlja sigurnu potvrdu potpune ekshumacije.

Iz oblasti zaštite životne sredine a na zahtev Javnog tužioca, izvršili smo skeniranje obeležene površine na gradskoj deponiji smeća, gde se predpostavljalo da je izvršen ukop metalnih buradi sa radioaktivnim otpadom.

Iz oblasti arheoloških istražnih radova možemo se pohvaliti značajnim brojem arheološke prospekcije terena u funkciji zaštite arheoloških lokaliteta kao i planiranja arheoloških iskopavanja a za potrebe Republičkog zavoda za zaštitu kulture – Beograd, Arheološkog instituta, Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, muzeja u Pirotu, Vršcu i Vranju, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad i drugih.

Prikupljanje, obrada u adekvatnim licenciranim softverima, kartiranje, 2D predstavljanje i 3D vizuelizacija definisanih podpovršinskih sadržaja.