slika 1. Neto povrsina potkrovlja i prostora ispod kosih ravni

zrađujemo za Vas svu potrebnu dokumentaciju za postupak legalizacije

 • izrada geodetskog snimka,
 • geodetsko snimanje i ucrtavanje objekata u katastar,
 • izrada tehničke dokumentacije za legalizaciju:
 • Skica održavanja
 • Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)
 • Zapisnik o izvršenom uviđaju
 • Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom

Specifikacija posebnih delova objekta:

 • zapisnik o izvršenom veštačenju
 • situaciono rešenje
 • projekat izvedenog objekta
 • fotografije objekata
 • parcelacija

Nudimo i vođenje dokumentacije tokom postupka legalizacije!
Kopija plana, posedovni list, list nepokretnosti, vlasnički list, uverenje o formiranju građevinske parcele, rešenje i uverenje o kućnom broju 
Upis prava na nepokretnostima – uknjižba, predbeležba, zabeležba u katastar nepokretnosti ili katastar zemljišta i zemljišne knjige;
Asistencija pri kupovini i prodaji nekretnina
– provera dokumentacije, knjiženje parcele, zgrade ili stana Projekat izvedenog stanja;
Izrada Digitalnog modela terena (DTM, GRID, TIN) i izohipsi;
Izrada poprečnih i podužnih profila i računanje kubatura;
ovlasceni geometer

slika 2. Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova  (Sl. glasnik RS br. 58/12)