REFERENCE

 

Dugogodišnje iskustvo, stručno osoblje kao i najmoderniji geodetski  instrumenti garant su kvalitetnom  obavljanju poslova. Umesto  komentara na ovu temu objavljujemo  deo referenc liste koje je najbolji  pokazatelj kvalitetnog poslovanja.

 

Geodetski radovi

 

Snimanje objekata za potrebe legalizacije sa izradom tehničke dokumentacije za veliki broj fizičkih i pravnih lica.

Preparcelacija i parcelacija sa izradom tehničke dokumentacije za urbanistički projekat za veliki broj fizičkih i pravnih lica.

Izrada katastarskotopogrefskog plana i formiranje parcela za benzinske stanice na teritoriji Srbije za potrebe NIS 

  JUGOPETROL

 Izrada topografskog plana Obrenovac

 Snimanje TT mreže Beograd – Petlovo brdo

 Snimanje TT mreže Beograd – Čiča Romanijska

 Snimanje TT mreže Niš – Palilula

 Snimanje TT mreže i otkrivanje tragačem – Zaječar

 Izrada topografskog plana za potrebe ,,GALENIKA FITOFARMACIJA“

 Formiranje građevinske parcele za objekat ,,BEOGRADSKA ARENA“ prema Urbanističkom projektu za potrebe GRADA

  BEOGRADA, GRADSKA UPRAVA

 Geodetsko snimanje delova katastarski parcela KO Mirijevo i KO Ovča za potrebe GRADA BEOGRADA,

  SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE

 Geodetsko snimanje izgrađenog objekta 2 u PFC 4 uz Vojvođansku ulicu u bloku 61 za potrebe GRADA BEOGRADA,

  SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE

 Snimanje novoizgrađenih objekata, izrada ažurnog digitalno topografskog plana i identifikacija objekata radi dešifracije

  objekata po načinu korišćenja i spratnošću za potrebe ,,VETERINARSKOG ZAVODA“ A.D. BEOGRAD

 Izrada topografskog  plana za deo kompleksa i izrada protokola regulacije za potrebe ,,INVEST-INPORTA“ A.D.

 Formiranje građevinske parcele za izgradnju poliklinike KBC ,,BEŽANIJSKA KOSA“ BEOGRAD

 Geodetsko snimanje i kartiranje, izrada elaborata položenog kabla na objektu O.K. Batočina – Lapovo za potrebe

  ,,ENERGOMONTAŽA“ A.D. Beograd

 Izrada katastarsko topografskih podloga za Blok 63 u N. Beogradu za potrebe ,,URBANISTIČKOG ZAVODA

  BEOGRAD“ J.P.

 Izrada katastarsko – topografskog plana za lokaciju Požeška – Milosava Vlajića za potrebe ,,URBANISTIČKOG ZAVODA 

   BEOGRAD“ J.P.

 Izrada katastarsko – topografskog plana za lokaciju Gospodarske mehane – Požeška

Izrada katastarsko topografskog plana za potrebe izrade tehničke dokumentacije za izgradnju trase optičkog kabla ATC-Junkovac-ATC Mirosaljci za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Prikupljanje geoprostornih podataka za formiranje Topobase Jobs funkcionalnih TopoGIS sadržaja radi upravljanja zemljištem, objektima i infrastrukturom na prostroru Starog Bara

Legalizacija objekata – izrada tehničke dokumentacije za veliki broj fizičkih i pravnih lica

Preparcelacija i parcelacija – izrada tehničke dokumentacije za izradu urbanističkih projekata za veliki broj fizičkih i pravnih lica

3D vizuelizacija prostornih podataka.

 

Geofizički radovi

 

Otkrivanje podzenmih instalacija i ostalih potpovršinskih sadržaja za benzinske stanice na teritoriji Srbije za potrebe NIS 

  JUGOPETROL

Otkrivanje podzenmih instalacija i ostalih potpovršinskih sadržaja u krugu KBC ,,BEŽANIJSKA KOSA“ BEOGRAD

Otkrivanje TT mreže za potrebe Telekoma na području mrežne grupe Vranje – 85km.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Ristovac –kabal 1 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Vranjska banja – kabal1 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Vranje –kabal 7 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Vladičin  Han – kabal 1 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM V ladičin Han –kabal 2 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKMVladičin Han –kabal 3 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Bujanovac –kabal 3 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Bujanovac – kabal1 i  2 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Klenike-kabal 2 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Ristovac – kabal1 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Binovce  -kabal 1 i 2 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Surdulica -  kabal 1i 2 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje i snimanje pristupne mreže MKM Bosilegrad – kabal 1,2,3 i 5 za potrebe TELEKOMA SRBIJE A.D.

Otkrivanje podzenmih instalacija i ostalih potpovršinskih sadržaja u postupku geodetskog snimanja terena za izradu topografsko-katastarskih planova za potrebe projektovanja za veliki broj investitora.

 

 

Izrada topografskog plana

Izrada topografskog plana

Izrada topografskog plana

Izrada topografskog plana

3D vizuelizacija potpovršinskih sadržaja.

 

Rešenje za upravljanje zemljištem, objektima i infrastrukturom

 

 

 

 

 

Radovi:

 

GEOPOZICIONIRANJE STARIH TEMELJA U FABRICI CEMENTA „HOLCIM“

 

 

 

 

 

GPR osnova savremene arheološke prospekcije terena