OPREMA II

 

 

 

 

 


    
3D modeliranje cevi                                                 Pronađeno grobno mesto u crkvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Položaj pokojnika u grobnici. Podužni profil.

 

 

GEOSKENER NEMFIS

Višenamenski mulifrekventni skener "NEMFIS" razvijen je u laboratoriji na elektromagnetnom institutu za geofiziku sibirskog ogranka Ruske akademije nauka (RAN). Dizajniran za operativne studije zemljišta na dubinama do 10m u susret izazovima arheologije i lova na blago, izgradnju, inženjering i geološka istraživanja, komunalije, zemljište, hidrogeologiju, ekologiju, itd. Uređaj stvara generisano elektromagnetno polje koje zrači na 14 frekvencija u  rasponu od 2.5-250 kHz. 

 

Instrument se koristi za širok spektar geofizičkih problema u sledećim oblastima:

 

Arheologija
lociranje arheoloških nalazišta 
monitoring pod zemljom skrivenih spomenika kulture
detaljno proučavanje arheoloških lokaliteta

 

Hidrogeologija
sezonsko praćenje dinamike promena podzemnih voda 
potraga i lokalizacija podzemnih zaostalih metaličnih struktura
zagađenja podzemnih voda i njihovo mapiranje 
potraga za izvorima soli i sveže vode

 

Agronomija
procena koncentracije đubriva 
kontrola kvaliteta i efikasnosti različitih radova 
procena poljoprivrednog zemljišta 
procena plodnosti zemljišta
sezonsko praćenje dinamike promena u zemljištu
studija o zemljišnim uslovima, određivanje zone loma, poplave

 

Javna komunalna preduzeća
praćenje stanja na podzemnim vodovima i objektima 
identifikacija i lokalizacija curenja u podzemnim cevima za vodu 
određivanje lokacije podzemne komunalne infrastrukture i objekata i sl

 

Inženjerska geologija
geološki inženjering 
inženjering i hidrološka istraživanja 
za inženjerstvo zaštite životne sredine i studije

Ekologija 
agroekologija
Analiza uticaja antropogenih faktora 
ekološkog nadzora praćenje potencijalno opasnih objekata životne sredine. Upravljanje rizicima životne sredine, procena zagađenosti zemljišta gorivima i mazivima, detekcija i lokalizacija industrijskog i hemijskog otpada.

Rekultivacija
praćenja efikasnosti rada 
praćenje dinamike podzemnih voda

 

Bezbednost
prospekcija skloništa, podrivajućih hodnika, tunela 
otkrivanje pukotina u cevovodima i rezervoarima
Pronalaženje izvora curenja i procenu izlivanja nafte.

 

Višenamenski mulifrekventni skener "NEMFIS" pruža informacije o svojstvima svakog provodljivog medija. Tumačenje takvih podataka, u opštem slučaju je prilično jednostavno, objekat ima veću vrednost provodljivosti od okruženja u kome se nalazi i obrnuto će imati manju dielektričnu provodljivost. Metalni objekti imaju tako visoku električnu provodljivost, njih je teško pomešati sa bilo čim drugim. Dakle, tumačenje zadataka koji se odnose na pretres metala, može se vrlo lako i uspešno vršiti. Takođe moguće je razlikovati obojene od crnih metala. Teži zadatak je proučavanje tla, drvenih struktura i arheoloških objekata (kuće, groblja). Najveća primena je kod kvalifikacija ekoloških zahteva, hidrogeoloških i geotehničkih problema.

 

 

Obrada snimaka u Voxsler-u

 

 

 

PRETHODNA STRANA