STRUKTURA (SOBNOST)

 

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova  (Sl. glasnik RS br. 58/12)

 

 

 

 

 

 

 

Izrađujemo za Vas svu potrebnu dokumentaciju za postupak legalizacije

 

•izrada geodetskog snimka,


•geodetsko snimanje i ucrtavanje objekata u katastar,


izrada tehničke dokumentacije za legalizaciju:

Skica održavanja

Zapisnik snimanja detalja (geodetskog merenja)

Zapisnik o izvršenom uviđaju

Skica posebnog dela objekta sa specifikacijom

Specifikacija posebnih delova objekta


•zapisnik o izvršenom veštačenju

•situaciono rešenje
•projekat izvedenog objekta
•fotografije objekata

•parcelacija

Nudimo i vođenje dokumentacije tokom postupka legalizacije!
Kopija plana, posedovni list, list nepokretnosti, vlasnički list, uverenje o formiranju građevinske parcele, rešenje i uverenje o kućnom broju
Upis prava na nepokretnostima – uknjižba, predbeležba, zabeležba u katastar nepokretnosti ili katastar zemljišta i zemljišne knjige;
Asistencija pri kupovini i prodaji nekretnina
– provera dokumentacije, knjiženje parcele, zgrade ili stana Projekat izvedenog stanja;
Izrada Digitalnog modela terena (DTM, GRID, TIN) i izohipsi;
Izrada poprečnih i podužnih profila i računanje kubatura;
ovlasceni geometer

 

Za cene, detalje i pojedinosti pošaljite nam mejl na geozs.doo@gmail.com  ili nas pozovite na 011/ 2401 365 ili 064/ 8471 000.

 

Linkovi

RGZ upisi u katastar nepokretnosti

http://www.rgz.gov.rs/template1a.asp?PageName=2012_10_05_01


Legalizacija

http://www.legalizacija.rs

 

 

PRETHODNA STRANA