OPREMA

Preduzeće za geodetske i geofizičke usluge GEO ZS d.o.o. raspolaže najsavremenijom geodetskom opremom koja se sastoji od

· RTK GPS sistem Leica 900,

· Leica TCR 1205, Tc 705 i Tc 407,

· precizni nivelir Leica DNA – 03,

· pet PC računara i četiri NoteBook računara HP 530CD,

· skener A0.

Licencirani programi i softveri: Map soft 2000 i Auto CAD, Pitagora. Licencirani programi i softveri za analizu i prikazivanje sadržaja ispod površine zemlje: Object Maper verzija 1.0, RadExsplorer 1.4, EASY  3D, REFLEXW 7.0, GPR Process, GROUND VISION, EMExport, Invertor, Golden Software Surfer 10, Isystem, Voxler 3.

 

Oprema najnovije generacije za analizu sadržaja ispod površine zemlje do 60m dubine:

· Georadar GPR proizvođača švetske firme Mala model RAMAC X3M.

· Detektor i selektor metaličnih struktura PULS STAR II PRO.

· Fišer metal detektor za otkrivanje zatrpanih šahti.

· Detektor Mineoro model DC 2008 za otkkrivanje metaličnih struktura na daljinu.

· Detektor IC 21 za otkrivanje podzemnih instalacija.

· Tragač kablova SEBA FLS 10/50.

· Tragač kablova Leica DIGICAT 100.

· Širokopojasni elektromagnetni multi-frekventni senzor GEM 2.

Višenamenski elektromagnetni skener "Nemfis" može da se koristi za širok spektar geofizičkih problema u prvih deset metara dubine.

 

 

Svi instrumenti su sertifikovani i rektifikovani.

 

Kod opreme za geofičku prospekciju terena posebno ističemo GEORADAR GPR RAMAC X3M i GEOSKENER NEMFIS.

 

 

GEORADAR GPR RAMAC X3M

Georadarska metoda spada u grupu sofisticiranih elektromagnetskih geofizičkih metoda istraživanja, koja u svetu i kod nas stiče sve širu primenu u najrazličitijim oblastima. Princip rada je emitovanje elektomagnetskih talasa određene frekvencije iz predajnog dela antene, koji se odbijaju od pojedinih granica ili objekata i zatim registruju u prijemnom delu antene. Slika koja se dobija zavisi od razlike u svojstvima materijala koji su predmet ispitivanja. Akvizicija podataka se obavlja kontinualno kretanjem antene po površini objekta koji se ispituje.

 Prednosti metode:

najveća horizontalna i vertikalna rezolucija snimanja u odnosu na druge metode (najveći broj
registrovanih podataka po jednom metru)

potpuno nedestruhtivna metoda ispitivanja

prikupljanje podataka velikom brzinom

Pored izvanrednih tehničkih karakteristika ovaj sistem odlikuje portabilnost i mobilnost koju dosadašnji georadarski sistemi nisu posedovali. Sistem se sastoji od centralne jedinice CUII, antenske elektronske jedinice, samih antena i prenosnog računara kojim se upravlja sistemom i na koji se skladište registrovani podaci. Postoji više načina registracije podataka. Ceo sistem se može instalirati na specijalno konstruisana kolica opremljena mernim točkom, ili se po potrebi antena može fiksirati za neko vozilo. Merni točak omogućava da se prilikom snimanja direktno meri dužina profila što je do sada predstavljalo problem i zahtevalo dodatne proračune.

 


                                      Georadarski sistem RAMAC CUII (MALA GeoScience)

 

Mogućnosti primene georadara

kod svih vrsta građevinskih objekata: za ispitivanje terena pre početka gradnje (u fazi projektovanja), za kontrolu izvršene gradnje (stanje  betona,   stanje  kontakta betona i tla, kontrola postavljene armature, sleganja terena...), za kontrolu objekata u toku eksploatacije i prilikom sanacije mogućih oštećenja.

kod kapitalnih objekata

 

brane: za detekciju pukotina u telu brane, kao i za kontrolu nakon izvršene sanacije,

hidroelektrane: stanje hidrotunela (detekcija pukotina, kontakta betona i stenske mase i  mogućih šupljina u steni), kao i nivo jezerskog taloga u akumulacionom jezeru (georadar može snimati kroz slatku vodu do dubine od 60 m),

termoelektrane: ispituju se sve vrste infrastrukture (cevi, bazeni, temelji kotlova,  kanali...) i stanje tla ispod objekata od vitalnog značaja.

mostovi: pored ispitivanja stanja armature i kolovozne konstrukcije, može se ispitivati i   stanje nosećih stubova i njihove stope, kako na obali tako i u vodi.

•      kod saobraćajnih objekata:

aerodromi: pravovremena detekcija mogućih oštećenja u betonskoj konstrukciji piste, tamponskom sloju ili podlozi.

autoputevi: georadar se koristi za ispitivanje oštećenja i deformacija u podlozi ili tamponskom sloju

železničke   pruge: inspekcija stanja pruge u cilju detektovanja deformacija na granici   nevezanog materijala i nasipa.

•      kod ispitivanja komunalne infrastrukture :

•      detekcija položaja i mogućih oštećenja cevovoda, gasovoda, različitih kablova i druge infrastrukture.

•      u arheologiji

•      georadarska ispitivanja predstavljaju osnovu za projektovanje arheoloških sondi i usmeravanje daljih istraživanja.

•      kod plitkih geoloških ispitivanja;

•      za definisanje najplićih slojeva do 60m dubine. Kod ispitivanja u krečnjacima, mermerima, pešcarima ili šljunkovima, može postići dubine do 60 m i ukazati na razlome, slojevitost, granice, pukotine, kaverne.

•      za pronalaženje mina i granata:

     •     detekcija položaja zaostalih i neeksplodiranih NUS metalnih i plastičnih mina, granata i

            avionskih zrna.

 

Vizuelizacija rezultata georadarskih istraživanja

Vizuelizacija rezultata georadarskih istraživanja vrši se pomoću programskog paketa Easy 3D. Easy 3D je programski paket koji radi u Windows okruženju a koji se koristi nakon   završene obrade podataka. Program koristi set paralelnih profila registrovanih georadarskim        sistemom RAMAC/GPR. Na ovaj način, omogućeno je raznovrsno prikazivanje podataka, a time i znatno olakšana interpretacija rezultata.

Neke od opcija su: automatski prikaz sekcija ili dubinskih preseka, zumiranje, kao i kreiranje izveštaja postavljanjem objekata u 3D kvadar kao pomoć kod interpretacije. Prave linije, krive, hiperbole, krugovi kao i 3D objekti mogu biti postavljeni u 3D radargram da bi se ukazalo na postojanje cevi, zakopanih objekata ili stratigrafske karakteristike.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zid na 1,45m dubine. 3D model zida moze se pratiti na svakih 5cm po dubini.